Derdengeldenrekening advocaat

Geld uit een boedelscheiding waarvan nog niet is vastgesteld aan welke ex-echtgenoot het toebehoort of geld uit een faillissement als er nog geen faillissementsrekening is geopend. Dit zijn twee klassieke voorbeelden van geldstromen die via de derdengeldenrekening van een advocaat kunnen lopen. Vaak is dit een service die advocaten vanzelfsprekend verlenen aan hun cliënten. Ook bij Bundelpay is het mogelijk om een derdengeldenrekening als advocaat te openen. Wij doen dit echter net even iets anders dan de rest. Wil je hier meer over weten? Op onze website vind je hier een goede uitleg over hoe het werkt.

Derdengeldenrekening advocaat​
Derdengeldenrekening advocaat

Een derdengeldenrekening advocaat, wat is dat?

Een derdengeldenrekening advocaat kun je zien als een bankrekening waar geld op staat dat niet van de advocaat is, maar van iemand anders. Het geld dat van iemand anders is, wordt ook wel derdengeld genoemd. Met andere woorden staat op deze bankrekening het geld dat derden aan een advocaat hebben toevertrouwd vanwege zijn of haar werkzaamheden. Een andere benaming voor derdengeldenrekening is een kwaliteitsrekening.

Een advocaat is overigens in de meeste gevallen op grond van de wet verplicht om één derdengeldenrekening aan te houden. Daarnaast is deze rekening in beheer bij een aparte stichting: de Stichting Derdengeld (gevolgd door de naam van de advocaat). Niet alleen advocaten zijn trouwens verplicht om een onafhankelijke stichting derdengeld te hebben, ook notarissen en deurwaarders dienen dit te hebben. Voor de advocatuur is er echter een model beschikbaar van de Orde van Advocaten.

Waar kan een derdengeldenrekening advocaat voor gebruikt worden?

In de wet is bepaald dat een derdengeldenrekening advocaat enkel gebruikt mag worden voor geldverkeer, waarbij de advocaat direct is betrokken. Een goed voorbeeld hiervan is de overdracht van een woning. De woning koper dient in dat geval de koopprijs te storten op de derdengeldenrekening van de advocaat. Dit bedrag wordt vervolgens in beheer gehouden voor de koper. Op het moment dat de overdracht van de woning succesvol heeft plaatsgevonden, houdt de advocaat het geld in beheer voor de verkoper. Dat betekent dus dat een advocaat alleen in specifieke gevallen geld op een derdengeldenrekening in beheer mag houden. In alle andere gevallen is dit niet mogelijk, want de advocaat mag niet als een soort bank fungeren. Het is voor een advocaat overigens alleen toegestaan om geld over te maken naar een bankrekening, welke op naam staat van diegene die recht heeft op de betaling. Denk hierbij aan de koper, verkoper of een bank. Hier zijn echter wel enkele uitzonderingen op. Het betreft in die gevallen betalingen die in nauw verband staan met de transactie zelf en waar het bestaan eenvoudig van te controleren is. Transparantie van de geldstromen is namelijk van groot belang.

stichting derdengelden

Een stichting derdengelden en de advocaat

Volgens de wet dient dus een groot deel van de advocaten een overeenkomst te hebben met een stichting derdengelden. Het is mogelijk dat dit je eigen stichting is, maar dat is niet verplicht. Een bepaalde stichting derdengelden kan namelijk ook werken voor meerdere advocaten. De overeenkomst tussen de advocaat en de stichting derdengelden moet echter wel altijd voldoen aan het verplichte model dat ontworpen is door de Orde van Advocaten.

Het bestuur van een dergelijke stichting derdengelden mag enkel bestaan uit advocaten, accountants of vrije beroepsbeoefenaars waarmee een advocaat een samenwerking mee mag aangaan. Op het moment dat er zaken worden gedaan, moet de stichting worden vertegenwoordigd door minimaal twee personen waarvan één advocaat is. Daarnaast mogen er alleen ontvangsten op de derdengeldenrekening advocaat gestort worden, die gerelateerd zijn aan een zaak van de betreffende advocaat. Wanneer dat niet het geval is, is het bestuur verplicht om het geld direct terug te storten. Tot slot mag de derdengeldenrekening door de advocaat niet gebruikt worden, om vorderingen op zijn client te betalen met het geld dat door de client is gestort. Als dit namelijk wel gebeurt, hebben buitenstaanders geen zicht meer op waar het geld vandaan komt.

Kies voor de derdengeldenrekening van Bundelpay

Wil jij een onafhankelijke derdengeldenrekening als advocaat openen en hier een betrouwbare partner voor vinden? Zoek dan zeker niet verder, want bij Bundelpay ben je aan het juiste adres. Wij hebben namelijk als geen ander inzicht in de zakelijke hobbels die op jouw pad terechtkomen. Met onze ervaring en kennis zullen wij je als team succesvol gaan begeleiden, waardoor we het werk voor jou veiliger en prettiger gaan maken. Onze missie is om alle zakelijke risico’s zo klein mogelijk te houden. Wij weten dat dit mogelijk is en daarom gaan we jou daar bij helpen. Want kies je voor ons, dan kies voor een ander niveau van zakendoen. Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, we helpen je graag verder.

Wij zorgen ervoor dat jij zonder zorgen zaken doet. Neem contact met ons op bij interesse!